Monstad Eiendomstaksering AS

Takstmann i Lindås

Monstad Eiendomstaksering

Bestill takstmann i Lindås – prøv oss

Skal du kjøpe eller selge bolig i Nordhordland? Da bør du kontakte Monstad Eiendomstaksering AS som er et takstfirma med lang fartstid i takseringbransjen. Monstad Eiendomstaksering AS stiller med takstmann i Nord-Hordaland og Bergen.

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen.

Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktinnholdet.

Taksering av næringseiendom krever spesielle kunnskaper, da takstene baserer seg på helt andre kritierier enn ved taksering av boliger.

Monstad Taksering hjelper med byggelånsoppfølging og rapportering overfor utbyggers kredittinstitusjon.

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen.

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen.

Skjønn på fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning.

Uavhengig kontroll av våtrom

Poenget med en uavhengig kontroll, er å kunne kvalitetssikre de byggearbeider som er gjort, at alle krav er overholdt i henhold til TEK10, samt at alle tegninger og beskrivelser er fulgt.

Kontakt oss

For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, ta kontakt via e-post eller telefon.

E-post: nilsam@broadpark.no
Mobil: 482 02 016
Postadresse: Søre Stølen 2, 5955 Lindås
Besøksadresse: Hagellia 6, 5914 Isdalstø
logo-standard-0-1x
PS_takstmann-240x300